Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Αlzheimerκαι Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας  ιδρύθηκε το 2009 από συγγενείς  ατόμων με άνοια. .Είναι   Μη Κερδοσκοπικός Οργανσμός (ΜΚΟ) και μέλος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Αlzheimer.Σκοπός του Σωματείου είναι η δημιουργία συνθηκών και υπηρησιών για την καλύτερη ποιότητα  ζωής των ασθενών μεάνοια και των περιθαλπόντων τους. Στόχοι του είναι η δημιουργία δομής, η υποστήριξη της έρευνας ως προς τις αιτίες, την βελτίωση της διαγνώσεως, την θεραπεία και φροντίδα των πασχόντων από την νόσο Alzheimer και συγγενείς διαταραχές (όπως άνοιες του μετωπιαίου λοβού, άνοια με σωμάτια LEWY, αγγειακή άνοια κ. α.).

H παροχή συμβουλών  και πληροφόρησης  υπηρεσιών για την φροντίδα των ασθενών προς τις οικογένειές τους.  Επίσης η παροχή  συμβουλών  αμοιβαίας βοήθειας  προς τα μέλη των οικογενειών των ασθενών,  προκειμένου να μειωθεί το κοινωνικό,  οικονομικό και συναισθηματικό κόστος από την μακρόχρονη φροντίδα των ατόμων που πάσχουν από άνοια.

Η δράση του Σωματείου εκτείνεται σε όλη την Εύβοια, αλλά και σε όποια άλλη περιοχή εκτός αυτής κληθεί να προσφέρει βοήθεια (εκπαίδευση περιθαλπόντων και επαγγελματιών υγείας,  ενημέρωση του κοινού).  Το προσωπικό του Σωματείου αποτελείται από εθελοντές (επαγγελματίες υγείας , γραμματειακή υποστήριξη κ.αλ.)

Το 2010 δημιουργήθηκε το  Κέντρο Ημέρας «Αγία Ειρήνη», σε ένα χώρο 70 τ.μ., ο οποίος παραχωρείται  δωρεάν έως σήμερα από ιδιώτη. Στο Κέντρο Ημέρας  παρέχονται οι κάτωθι υπηρεσίες.

  • Προγράμματα πρόληψης άνοιας
  • Προγράμματα μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων σε ασθενείς με άνοια
  • Προγράμματα ασκήσεων νοητικής ενδυνάμωσης
  • Έχουν δημιουργηθεί ομάδες εκπαίδευσης και ψυχολογικής υποστήριξης των φροντιστών ατόμων με άνοια.
  • Έχει συγκροτηθεί επιστημονική ομάδα έρευνας.
  • Χορηγούνται νευροψυχομετρικές εκτιμήσεις (τεστ μνήμης).

Συνεργαζόμαστε με ΚΑΠΗ,  Γηροκομεία και τους ξενώνες της Ε.ΠΑ.Ψ.Υ., προσφέροντας τις γνώσεις μας και τις υπηρεσίες μας πάντα σε εθελοντική βάση. Το Δεκέμβριο του 2016 ξεκινήσαμε την επαφή με τα σχολεία για την ενημέρωση των παιδιών 5-12 ετών για το Alzheimer, μαθαίνοντας τα για την λειτουργία του εγκεφάλου μέσα από παιχνίδια και κουίζ.

Συχνά με την συνεργασία του Δήμου και της Περιφέρειας οργανώνονται ομιλίες για την ενημέρωση, εξοικείωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την άνοια, καθώς και Διημερίδες που στοχεύουν στην εκπαίδευση των περιθαλπόντων και των επαγγελματιών υγείας.

Ολοκληρώσαμε την πρώτη μας έρευνα το 2016 σχετικά με το νόημα ζωής και το wellbeing των περιθαλπόντων ατόμων με άνοια.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΕΛΗΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΗ ΣΑΡΑΝΤΕΑ-ΜΙΧΑΜΕΛΟΣ
ΟΜΗΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣΜΕΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΑΧΙΝΙΔΟΥΜΕΛΟΣ