Μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια

Οι παρεμβάσεις αυτές συνδυαζόμενες με την φαρμακευτική θεραπεία, βοηθούν τον ασθενή να παραμείνει λειτουργικός και να διατηρήσει ικανοποιητική ποιότητα ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε μη φαρμακευτική παρέμβαση, θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να ικανοποιεί πρωτίστως τις ανάγκες των ανθρώπων που πάσχουν -προσωποκεντρική προσέγγιση-, να είναι αρκετά ευέλικτη ώστε να διαφοροποιείται στην πορεία εφαρμογής της, αν αυτό απαιτείται, να ακολουθείται με ευλάβεια από τους περιθάλποντες και τέλος να εφαρμόζεται μέχρι η διαταραχή να έχει εμφανώς ελεγχθεί. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις γίνονται στα Κέντρα Ημέρας, αλλά πρόσφατα μπορούν να γίνονται και στα σπίτια των ασθενών με ειδικές ασκήσεις που εφαρμόζονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
Σχετικά με την έκπτωση των νοητικών λειτουργιών οι βασικότερες μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, η αποτελεσματικότητα των οποίων έχει αποτελέσει αντικείμενο επιστημονικών ερευνών είναι οι εξής:

 • Νοητική εvδυvάμωση
 • Εργοθεραπεία
 • Λογοθεραπεία
 • Θεραπείες Τέχνης
 • Γυμvαστικη
 • Δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.
Οι στόχοι των μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων της άνοιας

Στόχος τους είναι η ενίσχυση της δράσης των φαρμάκων βελτιώνοντας το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να επιδράσουν θετικά στις κάτωθι νοητικές λειτουργίες των ατόμων που πάσχουν από άνοια.

 • Στην αντίληψη
 • Στην προσοχή
 • Στη συγκέντρωση
 • Στη μνήμη
 • Στη γλώσσα
 • Στις επιτελικές λειτουργίες
 • Στον προσανατολισμό

Επίσης μπορούν να επιδράσουν θετικά στη λειτουργικότητα, στην ποιότητα ζωής του ατόμου, καθώς και στη διάθεση αυτού. Οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις στην άνοια δεν έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε αντίθεση με τα φάρμακα. Σε καμία περίπτωση όμως δεν έρχονται να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα θεραπεία.
Οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι πολύ βοηθητικές αλλά θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι δεν πρέπει ποτέ να πιέζετε το άτομο που πάσχει από άνοια να συμμετέχει σε κάτι που δεν θέλει. Πιέζοντας το μπορεί να έχετε αντίθετα αποτελέσματα.

Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης

Όπως η φυσιοθεραπεία, ασκεί και ενδυναμώνει το σώμα, έτσι και η Νοητική Ενδυνάμωση ασκεί και ενδυναμώνει το μυαλό.
Τι είναι το πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης;
Είναι η πιο αποτελεσματική μη φαρμακευτική παρέμβαση. Εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τη φαρμακευτική αγωγή, εάν υπάρχει Στοχεύει στη σταθεροποίηση ή ακόμη στη βελτίωση της γνωστικής κατάστασης του πελάτη ή στη συμβολή στην πρόληψη της άνοιας, μέσω της αξιοποίησης των υφισταμένων γνωστικών του λειτουργιών, όπως η Μνήμη, ο Λόγος, η Προσοχή, η Συγκέντρωση και η Κρίση.

Απευθύνεται σε υγιή άτομα για ενδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, καθώς και σε άτομα με γνωστικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης περιλαμβάνει:

 • Εξατομικευμένη αξιολόγηση νοητικών ικανοτήτων και αναγκών του πελάτη.
 • Ασκήσεις μνήμης, προσοχής λόγου και κριτικής σκέψης.
 • Προσανατολισμός στο χώρο, το χρόνο και την επικαιρότητα.
 • Εκμάθηση ή επανεκμάθηση δεξιοτήτων.
 • Θεραπείες μέσω τέχνης.
 • Θεραπεία δια αναμνήσεων.
 • Επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια.
 • Εκπαίδευση και εμπλοκή προσώπων οικογενειακού του κύκλου.
Οφέλη της Νοητικής Ενδυνάμωσης

Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής, ενώ βοηθά στην πρόληψη της νόσου Alzheimer που απειλεί τους περισσότερους ανθρώπους καθώς γερνούν.

Επιτυγχάνει την κινητοποίηση του ασθενούς, την ενίσχυση και διατήρηση της αυτονομίας και της καθημερινής λειτουργικότητάς του.

Συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της απάθειας, της απόσυρσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό ασθενών.

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ "ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ"

Μεσσαπίων 4, Χαλκίδα
Τηλ.: 6937244646