ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Οπως η φυσιοθεραπεία ασκεί και ενδυναμώνει το σώμα, έτσι και η Νοητική Ενδυνάμωση ασκεί και ενδυναμώνει το μυαλό.

Τι είναι το πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης;

Ειναι η πιο αποτελεσματική μη φαρμακευτική περέμβαση. Εφαρμόζεται σεσυνδυασμόμετη φαρμακευτική αγωγή,εάν υπάρχει. Στοχεύει στη σταθεροποίση ή ακόμηστη βελτίωση της γνωστικής κατάστασης του ασθενούς η στη συμβολήστην πρόληψη άνοιας, μεσω της αξιοποίησης των υφιασταμένων γνωστικών του λειτουργιών,οπως η Μνήμη, ο Λόγος, η Προσοχή, η Συγκέντρωση και η Κρίση.

Απευθύνεται σε υγιή άτομα για ενδυνάμωση των γνωστικών λειτουργιών του εγκεφάλου, καθώς και σε άτομα με γνωστικές δυσκολίες.

Το πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης περιλαμβάνει:

  • Εξατομικευμένη αξιολόγηση νητικών ικανοτήτων και αναγκών του πελάτη.
  • Ασκήσεις μνήμης,προσοχής λόγου και κριτικής σκέψης.
  • Προσανατολισμός στο χώρο,το χρόνο και την επικαιρότητα.
  • Εκμάθηση η επανεκμάθηση δεξιοτήτων.
  • Θεραπείες μέσω τέχνης.
  • Θεραπεία δια αναμνήσεων. Επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια.
  • Εκπαίδευση και εμπλοκή προσώπων οικογενειακού κύκλου.

ΩΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΆΜΩΣΗΣ

  • Βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής, ενώ βοηθά στην πρόληψη της νόσου Alzheimer που απειλεί τους περισσότερους ανθρώπους καθώς γερνούν.
  • Επιτυγχάνει την κινητοποίηση του ασθενούς, την ενίσχυση και διατήρηση της αυτονομίας και της καθημερινής λειτουργικότητας.
  • Συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην καταπολέμηση της απάθειας,της απόρσυσης και των καταθλιπτικών συμπτωμάτων,τα οποία εμφανίζονται σε μεγάλο αριθμό ασθενών.